LARGE OILS
2012
kimono

kimono

oil on linen, 55x70

portrait

portrait

oil on linen, 55x70

meditation

meditation

oil on linen, 70x55

untitled

untitled

oil on linen, 70x55